XΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (Ι)

Η στεγανοποίηση-υγρομόνωση μιας ταράτσας έχει δύο βασικές πτυχές: α) την επιλογή των κατάλληλων υλικών και β) την  εφαρμογή τους. Η ορθότητα ή μη, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση εξαρτάται από την ενδελεχή μελέτη- σκεπτικό που πρέπει να συγκροτηθεί προκειμένου να δοθεί η καταλληλότερη τεχνικά λύση.

Για τη συγκρότηση αυτής της μελέτης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα  παρακάτω:

Α) για την επιλογή των κατάλληλων υλικών:

1) Αν έχει ή όχι κλίσεις το δώμα – ταράτσα.

2) Αν υπάρχει ήδη παλαιά μόνωση που έχει ή δεν έχει πλημμυρίσει.

3) Αν υπάρχει παλαιά στεγανωτική στρώση στην τελική επιφάνεια (επιφάνεια εφαρμογής) και αν είναι αποσαθρωμένη ή όχι, αν υπάρχει συμβατότητα με τη νέα στεγανωτική στρώση και τέλος αν αυτή αναπνέει ή όχι.

4) Αν υπάρχουν ευπαθή σημεία στην κατασκευή που χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης. Δηλαδή εντοπισμός και καταγραφή όλων των πιθανών υδρογεφυρών του έργου ή των σημείων εκείνων που παρά τις επεμβάσεις επίλυσης της ευπάθειάς τους δε μπορεί να διασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των επεμβάσεων στα σημεία αυτά.

5) Αν θα είναι τελική επιφάνεια ή όχι η στεγανωτική στρώση και αν απαιτείται υψηλή βατότητα, περιορισμένη ή καθόλου.

6) Αν θα συνδυαστεί με εργασίες για τη δημιουργία κλίσεων ή και θερμομόνωση του δώματος.

7) Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το έργο. Αυτό μας ενδιαφέρει ως προς τα κλιματικά δεδομένα της (πολύ ισχυροί άνεμοι, έντονη ηλιοφάνεια ή συχνή εμφάνιση παγετού κλπ)

8) Το μέγεθος της ταράτσας και η ένταση των συστολών και διαστολών που θα αναπτύσσονται και θα καταπονούν τη στεγανωτική στρώση.

9) Η σχετική υγρασία του υποστρώματος (τόσο στο δάπεδο όσο και στις κάθετες επιφάνειες)

10) Αν η επιφάνεια εφαρμογής εμφανίζει ακμές ή σαθρά.

11) Ο χρόνος εφαρμογής τόσο ως εποχή που γίνεται το έργο, όσο και ως χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.

12) Η κατάσταση των στηθαίων, πως είναι κατασκευασμένα, το υλικό της τελικής τους επιφάνειας, οι ρωγμές ή μη που εμφανίζει στη βάση της εξωτερικής του όψης.

13) Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ή δέντρων ή ακόμη και ύπαρξη εξωτερικής θερμομόνωσης σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ασφαλτικές μεμβράνες.

14) Αν πρόκειται να επιστρωθεί άμεσα ή στο μέλλον η στεγανωτική στρώση με στρώσεις εξασφάλισης βατότητας και ποιες θα είναι αυτές.

15) Αν θα καταπονείται από χημικά προϊόντα και ποια.

16) Τον προσδόκιμο χρόνο ζωής που επιθυμούν οι ιδιοκτήτες

17) Αν υπάρχει το σκεπτικό άμεσα ή αργότερα να φυτευτεί το δώμα.

18) Αν υπάρχουν οριζόντιοι ή κάθετοι αρμοί διαστολής ή ακόμη και αρμοί διακοπής εργασιών

19) Αν έχουμε παλαιά μόνωση πλακοστρωμένη ή πλακιδιοστρωμένη ως υπόστρωμα, εμβαδού που υπερβαίνει τα 50 τετρ. μέτρα και δεν υπάρχουν αρμοί διαστολής που θα εκτονώνουν  τις τάσεις των διαστολών και συστολών.

20) Αν υπάρχει περιθώριο – λούκι στην περίμετρο και σε τι κατάσταση βρίσκεται.

21) Αν υπάρχει στηθαίο στην επαφή με γειτονικό κτήριο ή όχι.

22) Αν οι υδρορροές είναι πολύ μικρής διαμέτρου.

23) Το κόστος που είναι διατεθειμένος ο ιδιοκτήτης να πληρώσει.

24) Το πάχος της υγρομόνωσης ή και των στρώσεων επικάλυψής της αν απαιτείται υψηλή βατότητα.

Κλπ

Β) Για την επιλογή του κατάλληλου συνεργείου:

1) Η τεχνική κατάρτιση – τεχνογνωσία της εταιρείας.

2) Η εμπειρία των τεχνικών της.

3) Η συχνή ή μη αναφορά σε προδιαγραφές.

4) Η τεκμηριωμένη και σε βάθος αιτιολόγηση της επιλογής της τεχνικής λύσης που θα δώσει.

5) Κάποιο πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά που θα διασφαλίζουν εν μέρει τα παραπάνω.

6) Η δυνατότητα παρουσίασης συστατικών επιστολών.

7) Η ενδελεχής καταγραφή όλων των παραμέτρων του έργου από τον τεχνικό που θα επισκεφθεί το έργο.

8) Το καλό όνομα της εταιρείας στο χώρο.

9) Τα ποιοτικά στάνταρ που θέτει η εταιρεία στους εργαζόμενούς της.

Όσο και να φαίνεται περίεργο, όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να είναι καθοριστικοί για την επιτυχή αντιμετώπιση ενός έργου. Αυτό που καθιστά καλύτερο έναν τεχνικό από έναν άλλο δεν είναι μόνο η επιλογή του κατάλληλου υλικού αλλά και η δυνατότητά του να οραματισθεί το έργο, να εντοπίσει τις δυσκολίες του και κυρίως να εντοπίσει όλα τα ευπαθή σημεία που μπορούν να προκαλέσουν υδρογέφυρες.  

Αρκετός κόσμος θεωρεί πως ένας πολιτικός μηχανικός κατέχει και γνώσεις μόνωσης. Αυτό δεν είναι ακριβές καθώς, ειδικά η υγρομόνωση δε διδάσκεται παρά μόνο ως γενική αναφορά στα Πολυτεχνεία της χώρας. Και είναι λογικό, αφού ο μηχανικός δεν μπορεί να γνωρίζει σε βάθος τη δουλειά ενός εξειδικευμένου τεχνικού, πόσο μάλλον όλων των επαγγελμάτων της οικοδομής, εκτός και αν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του έχει αποκτήσει μεγάλο τμήμα αυτών των γνώσεων.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)